آلبوم صفحه اصلی

نتایج وام 98نتایج وام 98

 

ثمر

معیشتی

اخبار استان

 • برگزاری اربعین مرحوم شفیعی مدیر فقید صندوق استان
  برگزاری اربعین مرحوم شفیعی مدیر فقید صندوق استان
 • پیام تسلیت مدیر عامل صندوق بازنشستگی به مناسب درگذشت شادروان مهندس مصطفی شفیعی
  پیام تسلیت مدیر عامل صندوق بازنشستگی به مناسب درگذشت شادروان مهندس مصطفی شفیعی
 • برگزاری دوره آموزشی فنی وِیژه مدیران ومعاونین اداری و مالی دانشگاه فنی وحرفه ای مازندران
  برگزاری دوره آموزشی فنی وِیژه مدیران ومعاونین اداری و مالی دانشگاه فنی وحرفه ای مازندران
 • قهرمانی استاد علوی بازنشسته استان مازندران در مسابقات شطرنج جایزه بزرگ کیش
  قهرمانی استاد علوی بازنشسته استان مازندران در مسابقات شطرنج جایزه بزرگ کیش
 • شفیعی مدیر صندوق بازنشستگی استان:برای بازنشستگان ورزشکار استان که نمایندگان دیار یلان هستند آرزوی توفیق دارم.
  شفیعی مدیر صندوق بازنشستگی استان:برای بازنشستگان ورزشکار استان که نمایندگان دیار یلان هستند آرزوی توفیق دارم.
 • برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین وِیژه کارشناسان دستگاههای اجرایی
  برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین وِیژه کارشناسان دستگاههای اجرایی
 • برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین ویژه کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی
  برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین ویژه کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی
 • برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان در استان مازندران
  برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان در استان مازندران
 • برگزاری دوره آموزش شطرنج در خانه امید ساری
  برگزاری دوره آموزش شطرنج در خانه امید ساری
 • نمایشگاه آثار هنری بازنشستگان
  نمایشگاه آثار هنری بازنشستگان
Loading