آلبوم صفحه اصلی

نتایج وام 98نتایج وام 98

 

ثمر

معیشتی

اخبار استان

 • شفیعی مدیر صندوق بازنشستگی استان:برای بازنشستگان ورزشکار استان که نمایندگان دیار یلان هستند آرزوی توفیق دارم.
  شفیعی مدیر صندوق بازنشستگی استان:برای بازنشستگان ورزشکار استان که نمایندگان دیار یلان هستند آرزوی توفیق دارم.
 • برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین وِیژه کارشناسان دستگاههای اجرایی
  برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین وِیژه کارشناسان دستگاههای اجرایی
 • برگزاری گرامیداشت روز خانواده وتکریم بازنشستگان مازندران
  برگزاری گرامیداشت روز خانواده وتکریم بازنشستگان مازندران
 • برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین ویژه کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی
  برگزاری دوره آموزشی سیستم شاغلین ویژه کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی
 • برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان در استان مازندران
  برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان در استان مازندران
 • برگزاری دوره آموزش شطرنج در خانه امید ساری
  برگزاری دوره آموزش شطرنج در خانه امید ساری
 • نمایشگاه آثار هنری بازنشستگان
  نمایشگاه آثار هنری بازنشستگان
Loading